De route naar een succesvolle serious game

Het ontwikkelen van een game is een reis, zeg maar gerust een ontdekkingstocht. Wil je weten hoe de reis eruitziet? Laat je dan meevoeren met het Grendel monster…

1

Wat is je vraag, probleem of idee?

Elke game begint met een vraag, een probleem of een idee. Bijvoorbeeld: een grote zorginstelling wil medewerkers stimuleren om oefeningen te doen om uitval door rugklachten te verminderen. Er is een fitnessprogramma gestart, maar dat werkt niet. Kan een serious game hierbij helpen? We inventariseren samen met jou de vraag en gaan op onderzoek op locatie en/of bij de doelgroep.

2

Voorwaarden bepalen

Nu de vraag van jou als opdrachtgever duidelijk is, kunnen we samen de voorwaarden bepalen. Welke gedragsveranderingen moet het spel stimuleren? Voor welke doelgroepen is het? In hoeveel talen maken we het? Als we alle voorwaarden hebben geïnventariseerd, zetten we ze op papier, samen met onze visie op de opdracht. Ben je het ermee eens? Dan dalen we verder af in de spelonken van de Grendel-grot…

grendel monster

3

Creatief concept

Als het doel, de doelgroep en de voorwaarden helder zijn, bedenkt het team van Grendel Games een creatief concept voor de game. Dit bestaat uit een kort verhaal over de game. Hierin vertellen we in welke wereld de speler stapt, welke spelelementen er in de game zitten en wat de USP’s (unique selling points) van het spel worden. Bij het verhaal presenteren we 2D-schetsen waarin we de hoofdrolspelers en de wereld van de game laten zien. Met de feedback van jou als de opdrachtgever en eventueel een aantal belangrijke stakeholders maakt ons team aanpassingen en slijpen we het concept verder scherp. Is het creatief concept goedgekeurd? Dan gaan we voor je aan de slag met een prototype.

4

Opbouw van het team

Binnen Grendel Games wijzen we een product owner aan. Deze is voor jou als opdrachtgever je aanspreekpunt in het gehele proces. De product owner vormt een team om zich heen bestaande uit specifiek voor deze opdracht geschikte interne en externe specialisten. We maken een planning en overleggen deze met jou. We werken altijd in ‘sprints’: tijdsperiodes van twee weken. Met elke sprint werken we als team naar een duidelijk en concreet eindresultaat toe.

5

Bouw prototype

Nu gaan we een eerste prototype bouwen. Het prototype is een technische invulling van het spelidee en laat nog niet de kleurrijke en stimulerende wereld van de game zien. In het prototype verwerken we alle voorwaarden voor de game en kijken we wat er wel en niet werkt. We willen erachter komen of het idee dat we hebben bedacht leuk is om te spelen en of het spel effectief is. Het voordeel van het bouwen van het prototype is dat we het spel snel kunnen uitproberen en relatief eenvoudig en snel aanpassingen kunnen doen.

6

Productie

Nadat we het prototype hebben ontwikkeld, gaan we de productiefase van het project in. Tijdens de productiefase bouwen we iteratief verder aan het uiteindelijke spel. We hanteren daarvoor korte projectperiodes van ongeveer twee weken, die we sprints noemen. Het doel is om tijdens iedere sprint een ‘minimum viable product’ (MVP) op te leveren.

In deze fase krijgt de game al de sfeer, de wereld en de karakters van het uiteindelijke product, maar is alles nog niet helemaal uitgewerkt. We voegen steeds kleine beetjes aan het spel toe, nieuwe levels of nieuwe effecten. Aan het einde van iedere sprint leveren we een speelbaar en representatief tussenproduct op.

7

Gebruikerstesten

Met iedere sprint komt het spel dichter bij het eindproduct. We laten het iedere keer testen door de doelgroep. Hoe beleven zij het spel? Wat spreekt hen aan en wat niet? Ervaren zij het spel zoals wij het bedoeld hebben? Zijn er zaken waarmee we het spel voor de spelers nog beter of leuker kunnen maken?

8

Feedback verwerken

De output van de testen bespreken we met jou. Samen met ons team bepaal je welke veranderingen we gaan doorvoeren. Iedere sprint weer gebruiken we dit als input voor onze ontwikkeling. Op deze manier proberen we het product te ontwikkelen dat het best aansluit bij jouw wensen, en aanslaat bij de doelgroep.

9

Definitieve game

Als we alle sprints van de productiefase hebben afgerond, staat het spel al als een huis. We hebben het spel getest, aangepast en weer getest. Wij, jij als opdrachtgever en de testers zijn het met elkaar eens: dit is hoe het spel moet zijn! We hebben nu nog tijd om alle puntjes op de i te zetten. We gaan alle details nog een keer bij langs. Alle ruige randjes worden nu weggewerkt tot er een blinkend eindproduct ligt.

10

Oplevering game, lancering en distributie

We zijn er bijna! De eindbestemming is al in zicht. En nu willen we nog dat het spel bij de doelgroep terechtkomt. We kunnen je ondersteunen bij de lancering, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het maken van verpakkingen, websites, promotiematerialen, en meedenken over de distributie.

Ook de nazorg voor je nieuwe game vinden we belangrijk. We maken afspraken over garantie, en ook over onderhoud en het implementeren van nieuwe features denken we graag met je mee.

Let’s stay in touch…
We hebben samen een geweldige reis achter de rug. We zijn benieuwd hoe alles werkt en of je doelstellingen worden gehaald. Na de evaluatie blijven we graag in contact. En wie weet, zien we je bij de volgende reis!