Serious gaming: de toekomst van opleiding in de gezondheidszorg

Divider

Deel

De gezondheidszorg heeft grote vooruitgang geboekt, maar staat tegelijkertijd voor nieuwe uitdagingen. Hoge trainingskosten, de toenemende behoefte aan snelheid en het gebrek aan tijd en beschikbaarheid van trainers en cursisten. Serious gaming is een van de belangrijkste technologieën die momenteel in de meeste opleidingscentra in de gezondheidszorg worden overwogen. We vroegen onze klanten waarom.

Als maatschappij streven we ernaar om systemen en methodologieën uit te vinden en opnieuw uit te vinden met als doel om ons leven beter te maken. Dit artikel verkent serious gaming naast de toekomst van de opleiding in de gezondheidszorg. Dit stuk vestigt de aandacht op de mogelijkheden van serious gaming in de gezondheidssector en daagt zorgtrainers uit om de verdiensten van het adopteren van serious gaming in hun curriculum te onderzoeken.

Laten we eerst een korte definitie geven van serious games. Het zijn games die een ander doel hebben dan amusement. Serious gaming kan ook worden ingezet als de methodologie of het instrument voor training, het verwerven van vaardigheden, gedragsverandering en het creëren van bewustzijn. Serious games bestaan al tientallen jaren en worden toegepast in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg is zeker een sector die door de eeuwen heen vooruitgang heeft geboekt. Ondanks de vooruitgang in de sector is er nog veel ruimte voor verbetering.

De medische procedures zijn vooruitgegaan. Zo heeft de neurochirurgie zich ontwikkeld tot het stadium waarin neurochirurgen ingrepen uitvoeren die worden omschreven als ‘Awake Brain Surgery’. Deze fascinerende ingreep helpt de kwaliteit van leven van patiënten na een hersenoperatie te verbeteren. Met andere woorden, de ingreep zorgt ervoor dat de patiënt na de hersenoperatie zijn basisvaardigheden niet verliest. Uitzonderlijk toch? Word nog niet te enthousiast, want ook al heeft de gezondheidssector een enorme evolutie en groei doorgemaakt, er zijn nog steeds uitdagingen.

Een aantal van de uitdagingen kan worden waargenomen in de opleiding in de gezondheidszorg. Enkele van de moeilijkheden in de opleiding in de gezondheidszorg zijn:

Hoge opleidingskosten

De kosten van het medisch onderwijs zijn al enige tijd enorm gestegen. Sommige studies hebben vastgesteld dat de kosten van medisch onderwijs de afgelopen 50 jaar schandalig snel zijn gestegen, wat in de geschiedenis onovertroffen is. Deze situatie heeft veel afgestudeerden in de schulden gestort.

Een van de redenen voor de hoge opleidingskosten is een investering in nieuwe technologieën en machines. Toegegeven, sommige van deze investeringen zijn kostbaar en deze gezondheidsinstellingen zouden hun investeringen moeten terugverdienen, vandaar een verhoging van de opleidingskosten.

Een andere factor voor de hoge opleidingskosten is de vraag en het aanbod. In de meeste onderontwikkelde landen is de vraag naar gezondheidswerkers bijvoorbeeld groter dan het aanbod aan infrastructuur en personeelscapaciteit. Deze situatie zou natuurlijk leiden tot een stijging van de opleidingskosten.

Snelheid van behandeling

In het huidige tijdperk van verbondenheid is snelheid een vereiste geworden. Dit geldt ook voor de gezondheidsindustrie. Er worden hoge eisen gesteld aan medische professionals.

Van artsen wordt verwacht dat zij hun diensten razendsnel leveren. Over het algemeen is deze situatie begrijpelijk vanwege de toename van de werkdruk. Het betekent ook dat van de trainees wordt verwacht dat ze snel nieuwe vaardigheden verwerven en altijd scherp blijven. Deze situatie zet zowel medische trainers als trainees onder druk.

Tijd en beschikbaarheid van trainers en cursisten

Wat de eigenlijke medische opleiding betreft, staan de trainers en trainees onder enorme druk. Terwijl de trainers moeite hebben om lessen te geven vanwege de tijdsdruk, hebben de studenten te maken met de druk om nieuwe vaardigheden te verwerven en hun kennis te actualiseren om relevant te blijven.

Nu we de knelpunten in de gezondheidszorg aan het licht hebben gebracht, zijn hier enkele voorgestelde en bestaande oplossingen voor de uitdagingen:

Overheidssubsidies

Er worden verschillende overheidsregelingen ingevoerd om de last van de opleidingskosten voor medische voorzieningen te verlichten. Deze regelingen omvatten verschillende soorten subsidies en studiebeurzen.

Stimuleringsmaatregelen voor opleiders in de gezondheidszorg

Door de schaarste aan gezondheidstrainers in bepaalde rechtsgebieden zijn deze professionals meestal overwerkt. Overheden worden dan gedwongen om ze gemotiveerd te houden. Deze motivaties komen tot uiting in voordelige werkomstandigheden en pakketten. Al deze extra stimulansen voor gezondheidstrainers zijn kosten die uiteindelijk door de gewone belastingbetaler worden gedragen.

Innovatie en technologie

De beperkingen in de opleiding in de gezondheidszorg hebben investeringen in technologieën gerechtvaardigd. De educatieve doelstellingen van de invoering van nieuwe technologieën in de opleiding in de gezondheidszorg omvatten het vergemakkelijken van de verwerving van vaardigheden, het verbeteren van de besluitvorming en het verbeteren van de perceptuele en psychomotorische vaardigheden. Enkele van de technologieën die we vandaag de dag zien zijn: mobiele apps, Virtual Reality en geïntegreerde simulatoren.

Serious gaming is een van de belangrijkste technologieën die momenteel in de meeste opleidingscentra in de gezondheidszorg worden overwogen. Het is belangrijk om te begrijpen waarom dit het geval is. Op basis v an onze communicatie met klanten zijn er 2 belangrijke redenen.

Kosteneffectiviteit

Eerder in dit artikel hebben we al gewezen op de onhoudbare stijging van de opleidingskosten in de gezondheidszorg. Serious gaming ziet eruit als een langetermijnoplossing voor deze beproeving.

Naar verluidt kostte een medische opleiding de gemiddelde belastingbetaler in Duitsland 200.000 euro en in Zwitserland 450.000 Zwitserse frank. De vraag is dus of de kosten kunnen worden gereduceerd. De kosten van een medische opleiding kunnen zeker worden verminderd met serious gaming.

De kosten van een laparoscopische trainingssimulator liggen bijvoorbeeld tussen de €50.000 en €100.000, terwijl de serious game, Underground, slechts €270 kost.  Deze serious game is ontwikkeld voor laparoscopische trainees om hun handmotoriek te verbeteren en er is bewezen dat het werkt. Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe serious gaming kan worden ingezet om de trainingskosten in de gezondheidszorg te verlagen.

Plezier in het verwerven van vaardigheden

Serious games zijn niet hetzelfde als simulatoren. Voor meer informatie over de verschillen, lees deze paper. De opleiding in de gezondheidszorg is streng en veeleisend. Stagiairs vinden pedagogische sessies soms saai. Dit is geen goed nieuws.

Volgens DEA (2014) vielen er in Duitsland 19.000 slachtoffers in het ziekenhuis als gevolg van nalatigheid en wanpraktijken. De remedie voor dit probleem is ervoor te zorgen dat het gezondheidspersoneel scherp blijft. Dit betekent impliciet dat cursisten in de gezondheidszorg meer aandacht moeten besteden aan hun opleiding. Serious gaming helpt daarbij. De oplossing geeft niet alleen resultaat, maar doet het ook op een leuke manier.

De vraag die we ons dan stellen is, op welke gebieden kan serious gaming worden gebruikt in de gezondheidssector? In principe zou serious gaming op alle gebieden moeten worden toegepast. De enige voorwaarde daarvoor is dat de deskundigen uit de sector openstaan voor serious gamingoplossingen om in contact te komen met serious game-ontwikkelaars. Zo wordt de unieke combinatie van entertainment en wetenschap gerealiseerd.

Grendel Games heeft in samenwerking met chirurgen van het Universitair Medisch Centrum Groningen een product ontwikkeld, Underground, voor laparoscopische chirurgische trainees. Zie de factsheet voor dit product hieronder:

Underground Factsheet

Achtergrond en doel van het product

– Het product heet Underground. De ontwikkeling van het product is in 2010 gestart en in 2013 afgerond.

– Van de chirurgen in opleiding wordt meestal verwacht dat ze minstens 200 uur per jaar besteden aan de ontwikkeling van de motoriek. Het probleem is altijd geweest dat het traditionele systeem dat gebruikt wordt (simulatoren) als onaantrekkelijk en saai wordt beschouwd voor trainees. Underground heeft als doel om de motorische vaardigheden van laparoscopietrainees op een leuke manier te trainen.

Productbeschrijving

– Underground kan worden gespeeld op een Wii U GamePad, maar Grendel Games ontwikkelde een op maat gemaakte laparoscopische controller voor de chirurgen in opleiding.

– Het spel gaat over een dapper meisje dat op een reddingsmissie gaat om een vriend te bevrijden die vastzit in een grot. De enige manier waarop de missie succesvol kan zijn, is door het meisje bruggen te laten bouwen en blokkades in de grot op te heffen. De fijne kneepjes van het bouwen en breken zijn hoe de chirurgen in opleiding de nodige motorische vaardigheden verwerven.

– Het spel kan worden voltooid in 4 tot 12 uur, afhankelijk van de gekozen moeilijkheidsgraad van het spel en het vaardigheidsniveau van de speler.

Validiteit

– Underground wordt momenteel gebruikt door 209 gezondheidscentra in meer dan 11 landen over de hele wereld.

– 2031 chirurgen in opleiding gebruiken het product.

– Underground is getest en bewezen efficiënt te zijn in 3 wetenschappelijke onderzoeksgroepen uit Nederland en België. Deze werken zijn ook peer-reviewed en gepubliceerd (check reference list).

En verder

– Underground is 2 keer winnaar van de Dutch Game Awards als het beste serious game product.

– Het product is ook opgenomen in BBC- en Netflix-documentaires.

Slotopmerkingen

De laparoscopische chirurgie is dus een voorbeeld van een gezondheidssector waar serious games worden gebruikt. We voorzien ook een enorme potentie in de robotchirurgie. Hier zal serious gaming de opleiding van de chirurgen in het gebruik en de werking van chirurgische robots ondersteunen. Daarnaast kunnen de vaardigheden van robotchirurgen worden aangescherpt met behulp van serious gaming.

Het is niet meer de vraag of serious games werken. De discussie is verschoven naar hoe ze maximaal kunnen worden toegepast voor de gewenste resultaten. Er zijn talloze bronnen van bewijs voor de effectiviteit van serious games.

Laten we onze cursisten in de gezondheidszorg niet beroven van leuke opleidingen en trainingen.

Als u al ideeën of vragen heeft, laten we het gesprek voortzetten, neem dan contact op met Tim Laning via email/ tel: +31681565635 / Linkedin

Referenties

  1. Using technology to meet the challenges of medical education
  2. Serious games in medical education
  3. The role of GME funding in addressing the physician shortage
  4. Information technology and medical education
  5. Saving robots improves laparoscopic performance: transfer of skills from a serious game to a virtual reality simulator
  6. A serious game skills competition increases voluntary usage and proficiency of a virtual reality laparoscopic simulator during first-year surgical residents’ simulation curriculum
  7. Comparing Video Games and Laparoscopic Simulators in the Development of Laparoscopic Skills in Surgical Residents

Tim Laning

Business developer

Wil je meer weten over de mogelijkheden van serious games? Overleg met ons over wat serious games kunnen doen voor jou.

Divider

Gerelateerde artikelen