Laatst gewijzigd: 14-04-2023

www.grendelgames.com

Grendel Games, gevestigd aan Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
Nederland
+31 6 81 56 56 35
http://www.grendelgames.com

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Grendel Games verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Grendel Games verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op welke gronden wij persoonsgegevens verwerken

Grendel Games verwerkt uw persoonsgegevens, wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven, voor de volgende doeleinden:

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de voor ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de ‘over Hotjar’ sectie van Hotjar’s ondersteuningssite.

Geautomatiseerde beslissingen

Grendel Games neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door een computerprogramma of -systeem, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Grendel Games) actief aan deelneemt.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Grendel Games bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de volgende termen voor de opslag van (categorieën van) persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Grendel Games deelt uitsluitend gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hotjar slaat namens ons informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de voor ons verzamelde gegevens te verkopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Grendel Games gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Grendel Games gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers met Google Analytics door middel van cookies. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en “gegevensuitwisseling” wordt uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wij gebruiken ook enkele cookies voor marketingdoeleinden, met name om advertenties op Facebook, Google (AdWords) en LinkedIn te personaliseren. Deze cookies worden alleen geplaatst als gebruikers dat toestaan via onze cookiemelding.

Cookie toestemming intrekken

Als u marketingcookies hebt geaccepteerd en deze toestemming wilt intrekken, klikt u op de onderstaande link. Vanaf dat moment wordt er niet meer getraceerd, totdat u opnieuw toestemming geeft via de cookiemelding.

Toestemming cookies intrekken

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Grendel Games en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke informatie die wij in uw computerbestand hebben naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@grendelgames.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Grendel Games wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Grendel Games neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@grendelgames.com.