Klimaatadaptatie en serious games

Divider

We zijn druk bezig met het bedenken en uitvoeren van plannen om klimaatverandering tegen te gaan en dat is belangrijk. Toch moeten we ons, hoe hard we ook tegen klimaatverandering vechten, voorbereiden op het veranderende klimaat. Want we gaan het merken. Sterker nog: we merken het nu al. Denk aan de zomer van 2018: de warmste zomer in ruim drie eeuwen. Ons aanpassen aan het nieuwe klimaat noemen we ‘klimaatadaptatie’. In dit artikel vertellen we meer over klimaatadaptatie en laten we via een case zien hoe serious games ons kunnen helpen om klimaatbestendig te worden.

Eerder schreven we een artikel over het nut van games als hulpmiddel om klimaatverandering tegen te gaan. In dit artikel noemden we dat serious games op een leuke manier bewustzijn kunnen creëren en mensen kunnen aanzetten tot kleine gedragsveranderingen om klimaatverandering tegen te gaan. 

Klimaatverandering tegengaan is natuurlijk de belangrijkste stap, maar niet de enige. Op dit moment merken we al dat het klimaat extremer wordt. Warmere zomers, meer regenval en lang aanhoudende droogtes. Door klimaatadaptatie zorgen we dat we beter met deze weersomstandigheden kunnen leven. 

Van klimaatadaptatie naar klimaatbestendig

Het doel van klimaatadaptatie is om klimaatbestendig te worden. Dat betekent dat een land zo ingericht is dat het kan leven in en met het nieuwe klimaat. Er zijn vier thema’s waar aan gewerkt moet worden:

  1. Wateroverlast: een zichtbaar gevolg van klimaatverandering is heftige regenval in korte tijd. Zodra het riool en een oppervlakte deze regenbuien niet kan verwerken ontstaat er wateroverlast. De gemeente is verantwoordelijk voor een goed riool en bijvoorbeeld waterdoorlatende bestrating. Maar burgers kunnen zelf ook een bijdrage leveren, zoals het opvangen en vasthouden van regenwater en het aanleggen van drainage.
     
  2. Hoogwaterbescherming: er wordt verwacht dat de zeespiegel zal stijgen als gevolg van klimaatverandering. De staat is daarom verantwoordelijk voor beheer en eventuele aanpassingen aan waterkeringen en de kust.

  3. Droogte: het tegenovergestelde van hevige regenval is droogte. Droogte komt voort uit een tekort van regen, te hoog waterverbruik of omdat we te snel water afvoeren. De staat heeft als taak om water vast te houden bij lange periodes van droogte. Burgers kunnen bestrating in hun tuin vervangen door beplanting zodat water meer kans heeft om de grond in te zakken.

  4. Hittestress: het laatste thema is hittestress. Een gevolg van klimaatverandering is een toenemende temperatuur. Vooral in stedelijke gebieden is dit voelbaarder. Gemeentes kunnen hierop inspelen door onder andere groen aan te brengen, wat zorgt voor verkoeling. Ook burgers kunnen hun tuin zo inrichten dat er voldoende groen en schaduw aanwezig is. Denk aan het plaatsen van hoge beplanting of bijvoorbeeld een schutting.

Op maatschappelijk niveau wordt er gewerkt om klimaatbestendig(er) te worden. Uitdagingen als hoogwaterbescherming en hittestress zijn vooral weggelegd voor overheidsinstanties. Wateroverlast en droogte kunnen daarentegen wel (deels) door burgers aangepakt worden. Kan jouw tuin het bijvoorbeeld aan om drie dagen lang hevige regenval te verteren? Zo nee: heb je een idee wat je kunt doen om je tuin hier wel zo op in te richten?

Zoals we in het eerste artikel over klimaatverandering al omschreven kunnen serious games helpen om bewustzijn te creëren en om kennis over te dragen. Ook op het gebied van klimaatadaptatie. Vaak mist de motivatie of daadkracht om bijvoorbeeld je tuin klimaatbestendig te maken. Dat is waar games een toegevoegde waarde leveren. Een game kan op een leuke manier zorgen dat je er toch mee aan de slag gaat.

[sc name=”newsletter-signup-NL”]

Case: een klimaatbestendige tuin ontwerpen in de serious game ‘Garden Battle’

We brengen graag tijd door in de tuin. Niet alleen om te relaxen, maar ook om deze te onderhouden. Uit de tuinmonitor 2019 bleek dat een kwart van de ondervraagden minimaal 1 dag per week besteed aan tuinonderhoud. Bijna de helft geeft aan toch wel 2 tot 4 uur per week aan de tuin te werken. In die tijd zorgen we dat de tuin er netjes uitziet en de onderdelen bevat die we willen om een fijne tuin te creëren.

De reden dat Grendel Games de ‘Garden Battle’ heeft ontwikkeld is zodat mensen meer kennis opdoen over klimaatadaptatie in hun eigen tuin en deze kennis meenemen in de wekelijkse 2-8 uur tuinieren. Het spel wordt ingezet door steden hun inwoners uit te dagen collectief aan de slag te gaan met een klimaatbestendige tuin. Inwoners stappen in een virtuele versie van hun stad waar alle straten en woningen als bouwblokken te zien zijn. Daar kunnen zij hun huis opzoeken en hun eigen tuin claimen om aan de slag te gaan.

In de Garden Battle ga je je tuin opnieuw ontwerpen om deze zo klimaatbestendig mogelijk te maken. Je bent vrij om je tuin zo in te richten als jij wilt. Maak je een terras van tuintegels, hout of grind? Welke planten of struiken hebben jouw voorkeur?

Terwijl je jouw tuin inricht naar jouw wensen geeft het spel je scores op het gebied van bestendigheid tegen hitte, droogte en wateroverlast. Zoals je in de afbeelding hieronder ziet scoort die tuin een 4.7 uit 10. Vooral lange periodes van droogte of heftige regenval zal een probleem zijn. Door op ‘tips’ te klikken krijgt de tuineigenaar een uitleg waarom een bepaald punt belangrijk is en hoe hij of zij aanpassingen kan doen om de score te verhogen.

Terwijl je probeert om je eigen tuin zo klimaatbestendig mogelijk te maken, werk je ook met elkaar samen om de meest klimaatbestendige straat of wijk te worden. Op het scorebord zie je hoe jouw straat en wijk het doet ten opzichte van andere straten en wijken. Dit competitieve element zorgt ervoor dat je ook elkaar gaat motiveren om de beste te worden en daardoor ook meer leert over klimaatbestendigheid.

tim-laning

Wil je meer weten over serious games als tool voor klimaatadaptatie of over de Garden Battle game? Neem contact op met Tim Laning voor een vrijblijvende afspraak:

Tim Laning

Business developer

Wil je meer weten over de mogelijkheden van serious games? Overleg met ons over wat serious games kunnen doen voor jou.

Divider

Gerelateerde artikelen