Interactieve spellen voor succesvolle virtuele bijlessen

Divider

Deel

Vrouw geeft bijles op pc-monitor
Afbeelding door Freepik

Dit is een gastbijdrage van Jackie Sumner, voormalig consultant onderwijstechnologie en nu werkzaam als freelance schrijver.

“Play gives children a chance to practice what they are learning.”
– Fred Rogers

Met de opkomst van technologie zijn ook de leerbenaderingen geëvolueerd om aan steeds groeiende eisen te voldoen. In deze moderne tijd is virtuele bijles steeds populairder geworden voor studenten over de hele wereld – het is niet alleen handig, maar ook veel boeiender voor studenten dan het traditionele leren in tekstboekstijl. Het introduceren van interactieve games in online bijlessen is één manier waarop bijlesdocenten een revolutie teweeg kunnen brengen in de onderwijservaring van studenten en de betrokkenheid kunnen vergroten.

De kracht van interactieve spellen in online bijles

Interactieve games veranderen het onderwijs. Leerlingen, jong en oud, duiken graag in deze creatieve leerruimtes. Ze kunnen vaardigheden testen in plaats van er alleen maar over te lezen. Dankzij de technologie wint deze nieuwe manier van lesgeven terrein. De meeste leerlingen gebruiken tegenwoordig dagelijks technische hulpmiddelen. Onderwijsbedrijven zien deze trend en creëren daarom meer op games gebaseerde producten. Volgens een onderzoek uit 2018 is deze aanpak effectief gebleken om leerlingen te helpen bij het begrijpen van vakken als wiskunde. Een ander punt voor interactieve games in het onderwijs is hoe ze helpen bij het leren van talen. Leerlingen die Engels leren, hebben succes met het gebruik van educatieve games als hulpmiddel bij het leren van Engels als tweede of vreemde taal. Maar wat maakt deze methode zo bijzonder? Het antwoord ligt in twee stappen – motivatie en het experimenteren met resultaten op basis van beslissingen die tijdens het spelen worden genomen. Dit zet aan tot kritisch denken in combinatie met kennis uit verschillende velden die helpt bij het nemen van beslissingen. Spelgebaseerd leren stimuleert niet alleen academische resultaten, maar voedt ook sociale associatievaardigheden via groepscommunicatie en discussies over spelinspanningen.

Gamification-strategieën voor effectieve online studiebegeleiding

Op het gebied van virtuele bijlessen maken interactieve games een groot verschil. Een voorbeeld hiervan is Kahoot. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat leerlingen het leuk en interessant vinden om via dit spel te leren. Er is echter één vraag die altijd terugkomt: Waarom is het belangrijk om de kwalificaties, onderwijsvaardigheden en betrouwbaarheid van een privéleraar te peilen voordat je hem inhuurt? Dat is omdat het de best mogelijke onderwijservaring voor de student garandeert. Er werd een enquête gehouden onder 65 studenten om hun reacties op deze leertechniek te peilen. Na analyse van de gegevens blijkt dat de meesten van hen plezier hebben tijdens het leren (88%). Goed nieuws dus! Maar vertaalt plezier hebben zich ook in effectief leren? Welnu, voor meer dan de helft van deze studenten (54%) versterkte het spelen van Kahoot de lesstof. Maar het gaat niet alleen om plezier of het versterken van lessen in de klas. Onderzoek toont ook aan dat dit soort games participatie kunnen bevorderen en kans nemend gedrag kunnen stimuleren bij leerlingen die zich anders misschien zouden inhouden. Nog overtuigender is hoe gamestrategieën de concentratie kunnen verbeteren voor mensen met ADHD – iets wat behoorlijk baanbrekend is! Studenten met dyslexie lijken ook te profiteren van een boost in de ruimtelijk-temporele aandachtscapaciteiten die mogelijk ook de leesvaardigheid verbeteren. Slimmer gebruik komt van de integratie van games naast andere lesmethoden die direct gekoppeld zijn aan specifieke onderwijsdoelen – het opzetten van een spannende mix van theorie, praktijk en spel.

Persoon die notities maakt met laptop op achtergrond.

Tips en trucs om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten met online bijles spelletjes

Online bijlesgames veranderen de manier waarop leerlingen leren. Interactieve leermiddelen breken met traditionele methoden en stimuleren actieve deelname en betrokkenheid van studenten. Deze verandering begint met het creëren van interactieve virtuele lessen – het gamificeren van cursusmateriaal of het opnemen van praktische experimenten om communicatie te bevorderen. Een verscheidenheid aan opties kan een stimulerende ervaring zijn voor leerlingen. Discussieforums, ingesloten audio- en videoclips, tekstberichtsystemen voor uitzenddoeleinden en aankondigingen op de startpagina zijn allemaal goede kanalen om informatie over te brengen. Screencast video’s verdienen ook een speciale vermelding omdat ze zowel kosteneffectief zijn als goed ontvangen worden door studenten. Gamification is een ander krachtig hulpmiddel dat leerlingen enthousiast maakt. Elementen van spelontwerp zoals puntensystemen of badges kunnen zorgen voor constante interactie tussen docenten en leerlingen, wat de ervaring van de leerling in zijn lessen enorm verbetert. Het creëren van een ondersteunend ecosysteem waarin elke leerling zich verbonden voelt, verbetert ook de prestaties – denk aan ijsbrekers, leuke evenementen of seminars waarbij iedereen betrokken is en het wederzijds vertrouwen tussen collega’s bevordert. Door visuele hulpmiddelen toe te voegen wordt het begrip van de les enorm verbeterd, waardoor deze soepeler en effectiever verloopt en de interesse van de leerlingen levendig blijft bij elke stap op hun weg naar succes door deze revolutionaire periode in de geschiedenis van de onderwijstechnologie.

Online bijles spelletjes die werken

Onderwijs ziet er vandaag anders uit dan tien jaar geleden. Met de komst van virtueel leren zijn leerkrachten voortdurend op zoek naar creatieve manieren om leerlingen betrokken te houden. Dit is waar interactieve spellen om de hoek komen kijken. Neem bijvoorbeeld Connect 4 en boter-kaas-en-eieren. Deze klassieke spellen voor twee spelers hebben hun plaats gevonden in online onderwijs, door lessen op te fleuren met vriendschappelijke competitie. Ze amuseren niet alleen, maar stimuleren ook het strategisch denken. De volgende op de lijst zijn speurtochten zoals Blok Out: leuke activiteiten die de virtuele barrière tussen leeftijdsgenoten in een online klasomgeving kunnen doorbreken en interactie en samenwerking kunnen bevorderen vanaf computerschermen die mijlenver van elkaar verwijderd zijn. Het gebruik van live quizzen zorgt voor opwinding in klaslokalen met verschillende onderwerpen en leerlingen van verschillende leeftijden, terwijl het effectieve onthouden van kennis onder leerlingen wordt bevorderd. Ook The Survival Game verlegt grenzen door kritisch denken onder druk te stimuleren – geen geringe lof als we het hebben over probleemoplossende vaardigheden die later in het leven hard nodig zijn. Laten we Balderdash niet vergeten – een vermakelijk woordspel dat op een luchtige manier de woordenschat uitbreidt door definities te verzinnen! En wie kan Simon Says nou echt missen? Het plezier dat deze eenvoudige maar boeiende activiteit met zich meebrengt voor de Zoom-lessen verbetert de concentratie en houdt de kinderen bezig tijdens de lesuren.

Interactieve spellen zoals Rekenheld zijn een bijzonder krachtig hulpmiddel als het gaat om het onderwijzen van bètavakken, techniek of creatieve kunsten, omdat ze leerlingen in staat stellen om op een veel dieper niveau met hun lesstof om te gaan en betrokken te raken bij probleemoplossende activiteiten die hun kennis testen en tegelijkertijd plezier hebben. Door dit soort activiteiten in je online bijlespraktijk op te nemen, kun je je leerlingen nuttige vaardigheden bijbrengen en onder andere de gebruikersretentie verbeteren. Uiteindelijk kan het introduceren van strategieën zoals gamification als onderdeel van uw virtuele bijlesdiensten de betrokkenheid en succescijfers van studenten drastisch verbeteren, dus overweeg zeker om het eens te proberen.

Tim Laning

Business developer

Wil je meer weten over de mogelijkheden van serious games? Overleg met ons over wat serious games kunnen doen voor jou.

Divider

Gerelateerde artikelen