Hoe controleer je de effectiviteit van een gamified medische simulator?

Divider

Deel

Simulatie van medische instrumenten is een belangrijk onderdeel van de medische opleiding. Specialisten in de gezondheidszorg gebruiken dit medium om hun vaardigheden te verwerven en aan te scherpen. In de loop der jaren hebben bedrijven in de sector voor medische instrumenten gezocht naar innovatieve manieren om hun doelgroepen efficiënt en effectief op te leiden en tegelijk hun winst te maximaliseren. De laatste tijd staat gamification in de voorste gelederen van de discussies. Een van de vragen die in het lopende beraad dringend om een antwoord vraagt, is hoe de effectiviteit van een simulator met een game kan worden vastgesteld. In dit artikel verkennen we enkele van de opties die een medische instelling kan kiezen om de doeltreffendheid van hun simulatie met behulp van gamification te controleren.

Gamified medical simulator

Samenvatting

Hier zijn enkele leidende beginselen die u in gedachten moet houden bij de voorbereidingen voor het ontwikkelen en testen van uw gamified simulator.

 1. Controleer de staat van dienst van uw gamification-partner
 2. Vraag en bespreek de experimentele aanpak van uw gamification-partner
 3. Maak een interne evaluatie van de vereiste middelen voor succes
 4. Begin klein
 5. Doe het gewoon.

Laten we er in duiken!

Wat is een medische simulatie?

Medische simulatie wordt door verschillende deskundigen op verschillende manieren gedefinieerd, maar wij verwijzen naar Melissa Cappaert, een simulatiespecialist. Melissa definieert de term als “het creëren van levensechte situaties zodat zorgverleners hun medische vaardigheden kunnen leren, oefenen en beoordelen in een veilige omgeving”. Deze definitie is eenvoudig, maar geeft de essentie van medische simulatie weer, namelijk dat medische beroepsbeoefenaren hun vak leren en oefenen in een veilige omgeving.

Nu er duidelijkheid is over wat we onder medische simulatie verstaan, zullen we snel een definitie geven van een “gegamificeerde” medische simulatie.

Wat is een ‘gegamificeerde’ medische simulatie?

Gamification is de kunst om gamingmethodologieën te gebruiken als strategie om vaardigheden over te dragen, bewustzijn te creëren en gedragsverandering teweeg te brengen. In de medische sector is een gegamificeerde medische simulatie een technologie die erop gericht is de doeltreffendheid van bestaande simulatoren aan te vullen en te optimaliseren. Deze technologie maakt gebruik van spelelementen zoals leaderboards, storytelling en beloningen.

Misschien vraagt u zich nu af waarom traditionele medische simulatie gamification nodig heeft. Laten we snel ingaan op deze zorg.

Maak medische simulaties leuk

Waarom worden medische simulatoren gegamificeerd?

Samen met de spelers uit de sector zijn hier enkele geïdentificeerde uitdagingen op het gebied van medische opleiding:

 • Het opleiden van medisch (verkoop)personeel voor nieuwe instrumenten is duur: het vervaardigen van fysieke trainingstoestellen is duur, de logistiek om ze naar verschillende trainingscentra te sturen is duur, mensen naar trainingsfaciliteiten laten reizen is duur, simulators gaan vaak stuk en zijn duur in reparatie en onderhoud, en er zijn ook extra kosten voor het onderhoud van fysieke locaties (gebouwen) om trainingsfaciliteiten onder te brengen.
 • Medische beroepsbeoefenaren zijn niet goed op de hoogte van het traject dat hun patiënten afleggen, en van bijvoorbeeld de invloed die bepaalde medicijnen of ingrepen op het leven van patiënten kunnen hebben. en over bijvoorbeeld de invloed die bepaalde medicijnen of procedures kunnen hebben op het leven van patiënten..
 • Traditionele medische simulaties kunnen saai zijn voor cursisten.

Waarom vestigen wij de aandacht op de bovengenoemde problemen in de sector? Ze kunnen allemaal worden aangepakt door de juiste toepassing van gamificatiemethoden. In wezen helpt gamified medical simulation de opleidingskosten te verlagen voor zowel doelgebruikers als verkoopteams. Het maakt opleidingsprogramma’s ook interactief, boeiend en leuk.

Gegamificeerde medische simulator implementatie

Hoe worden gamified simulatoren geïmplementeerd?

Gegamificeerde medische simulatoren worden in verschillende medische instanties op verschillende manieren uitgerold. Voor bedrijven in medische instrumenten bijvoorbeeld maken deze gamified simulatoren deel uit van hun hele productaanbod (als opleidingsinstrument) aan hun doelklanten. Soms gebruiken bedrijven in de sector medische hulpmiddelen de gamification-aspecten van hun simulatoren als een doeltreffend marketinginstrument om hun innoverend vermogen te tonen, vooral wanneer zij een nieuw product op een markt introduceren.

Hoe controleer je de doeltreffendheid van een gamified simulator?

De aanpak om de effectiviteit van een gegamificeerde simulator te bepalen, hangt af van het beoogde medische product/de dienst en de doelstellingen van de medische instantie. Voor bedrijven in medische hulpmiddelen is geld verdienen en besparen altijd een aantrekkelijke propositie om als gamification-bedrijf te doen. Hoe simplistisch dit ook mag klinken, het geeft het gewenste zakelijke resultaat weer van elke investeringsbeslissing die een bedrijf in medische hulpmiddelen neemt. Daarom willen wij 2 hypothetische gevallen bespreken van hoe een bedrijf in medische hulpmiddelen de effectiviteit kan controleren.

Case 1

Laten we deze keer ons hypothetische bedrijf hyper medical noemen. Zij willen gamified simulation gebruiken als hulpmiddel of instrument om de leercurve van hun eindgebruikers (cursisten) te verkorten. In dit scenario kan hyper medical2 groepen cursisten hebben (A en B), waarbij elke groep wordt getraind met ofwel een traditionele simulator ofwel een gegamificeerde simulator. U moet vooraf meetbare leerdoelen vaststellen en natuurlijk moeten de 2 groepen cursisten statistisch vergelijkbaar zijn.

Nu willen wij nagaan of cursisten die de gegamificeerde simulatoren gebruiken, de leerdoelstellingen sneller verwerven dan hun traditionele tegenhangers van de simulatie. Laten we aannemen dat er een leerdoel is dat zegt: “voltooi de handbewegingstraining in week 3”. Deze doelstelling zou betekenen dat we de voortgang van de opleiding wekelijks of zelfs vaker moeten meten om na te gaan op welk punt het leerdoel is bereikt.

Als na de meting de traditionele simulatiegroep de vaardigheid binnen de 3 weken verwerft en de gamified simulatiegroep niet aan de tijdslimiet kan voldoen, dan kunnen we zeggen dat de traditionele simulator nog steeds de meest effectieve trainingsmethode is. Als de groepen met een gamified simulator het leerdoel echter in twee weken halen, terwijl hun collega’s dat in drie weken doen, zal de conclusie zijn dat de traditionele simulatie moet worden vervangen door de gamified simulator.

Case 2

Laten we zeggen dat een hypothetisch bedrijf, Stracton Medical, een gamified simulatie wil invoeren voor hun producten voor robotchirurgie. Hun uiteindelijke doel is de verkoop te verhogen. De vraag die zij zich stellen is hoe zij de doeltreffendheid van hun nieuwe gegamificeerde simulator kunnen controleren.

Er zijn mogelijk 2 manieren om deze zaak te benaderen. De KPI’s kunnen gebaseerd zijn op;

 1. Het aantal gegenereerde leads in de sales funnel
 2. Het aantal daadwerkelijk gerealiseerde verkopen (betalende klanten)

Merk op dat wij een onderscheid hebben gemaakt tussen het aantal leads in een sales funnel en de daadwerkelijk gegenereerde verkoop. Dit onderscheid is belangrijk omdat de uitdagingen van bedrijven in medische hulpmiddelen uiteenlopen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een nieuw product op de markt brengt, zou een realistisch doel voor de eerste paar maanden zijn hoe ze hun sales funnel kunnen vullen met potentiële business. Als hun huidige aanpak niet werkt, dan is gamification een goede oplossing.

Het is ook belangrijk te vermelden dat verschillende gamification-producten op maat kunnen worden gemaakt om de verschillende verkoopfasen aan te pakken. Zo kan een gamificationproduct dat potentiële klanten onboardt anders zijn dan een product dat de overdracht van een specifieke vaardigheid beoogt.

Oké, dus terug naar onze Stractoncase. In de veronderstelling dat zij besloten hebben de doeltreffendheid van hun gegamificeerde simulator te controleren op het aantal leads in hun sales funnel Een mogelijke aanpak is dat een verkoopagent zowel de traditionele als de gameified simulators aan één groep klanten verkoopt. Als er een positief resultaat is, dat wil zeggen, er zijn meer leads voor de gegamificeerde simulator, dan kunnen we zeggen dat het gamificatie-element de game-changer is.

U zou ook een verkoper de traditionele simulator kunnen laten tonen aan een groep van uw doelbedrijven en de simulator met een spel aan een andere groep. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de 2 groepen statistisch vergelijkbaar zijn.

Het is ook mogelijk om twee groepen verkoopteams te hebben, waarbij elke groep zich richt op de verkoop van ofwel de traditionele simulator ofwel de gegamificeerde simulator. Uit een vergelijkende analyse moet blijken of de gegamificeerde simulator beter werkt.

Uiteraard moeten de KPI’s in alle gevallen vóór de aanvang van het onderzoek worden vastgesteld met het oog op een objectieve bewaking en beoordeling.

Dus u ziet, er zijn verschillende manieren om uw wetenschappelijke controle uit te voeren. De hierboven gesuggereerde benaderingen moeten niet alleen worden getoetst op hun wetenschappelijke relevantie, maar ook op de haalbaarheid van hun succesvolle toepassing in uw bedrijf.

We nemen u mee door dit denkproces, zodat u de systemische benadering kunt begrijpen die u van uw gamification-partner moet eisen als u met hem in gesprek gaat om uw gamified simulation-producten mede te ontwikkelen.

Ook hieruit blijkt dat de doeltreffendheid van een gegamificeerde simulator objectief en wetenschappelijk kan worden gecontroleerd.

Uit case 1 en 2 zijn hier 5 leidende beginselen om u te helpen vooruitgang te boeken en resultaten te bereiken;

 • Controleer de staat van dienst van uw gamification-partner: Uw gamification-partner moet aan de hand van hun eerdere (relevante) projecten aantonen dat ze hebben wat nodig is om resultaten te leveren.
 • Vraag naar en bespreek de experimentele aanpak van uw gamification partner: Uw gamification-partner moet een duidelijke visie presenteren op hun experimentele aanpak voor het product. Het is belangrijk erop te wijzen dat de experimentele aanpak die uw gamification-partner voorstelt, zeker niet de definitieve versie zal zijn. Bedenk dat de beste testaanpak alleen kan worden bepaald wanneer er gezamenlijk aan wordt gewerkt.
 • Maak een interne evaluatie van de vereiste middelen voor succes: Wanneer besloten is wat de beste experimentele aanpak is, moet u (de opdrachtgever) nagaan welke middelen (tijd, mankracht, geld) nodig zijn voor de uitvoering. Uit ervaring weten we dat de afdelingen O&O en Marketing/Sales er altijd bij betrokken zijn. De O&O-groep is er om voor de hand liggende redenen, maar de Marketing/Sales-teams zorgen ervoor dat de experimentele doelgroepen goed worden geïnformeerd en enthousiast zijn om deel uit te maken van het project. In sommige organisaties is ook de onderwijsafdeling betrokken. De organisatiestructuren van medische instellingen variëren, maar u moet ervoor zorgen dat er onderzoeks- en marketingdeskundigen in uw projectteam zitten.
 • Begin klein: Het is begrijpelijk dat iemand enthousiast is over een gamification-idee en besluit het groots aan te pakken. Het advies hier is om klein te beginnen, zeker als u nog nooit een gamification-project in uw organisatie hebt uitgerold. Op die manier kunt u van uw ervaring leren en de nodige aanpassingen doorvoeren.
 • Just do it: As always lengthy discussions, deliberations and discussions do not manifest results. Until you go for it you will never know the potential of your solution. Just do it 😉
Waarom het meten van de effectiviteit van gamified medische simulatoren belangrijk is

Waarom is het belangrijk te weten hoe je de effectiviteit van je gamified simulator kunt controleren?

Het meten van de effectiviteit van een gegamificeerde simulatie is gunstig voor zowel medische als gamificatiebedrijven. Laten we 3 van de vele voordelen bekijken;

 1. Waar voor je geld: de ontwikkeling van een simulator met een spel kan financieel interessant zijn, afhankelijk van de omvang en het doel van het project. Een gamification-bedrijf moet ervoor zorgen dat hun klanten (medische instellingen) waar voor hun investering krijgen. Dit betekent dat er een duidelijk voorstel van het gamification-bedrijf aan zijn klanten moet zijn over hoe de effectiviteit van het product kan worden bepaald. Deze aanpak getuigt van professionalisme en is een handeling te goeder trouw.
 2. Relevante ervaring voor toekomstige oplossingen: In de situatie waarin de effectiviteitsresultaten niet aan de verwachtingen voldoen, is het toch een goed leerproces. Het testproces zou aangeven wat er fout ging en welke veranderingen nodig zijn voor volgende iteraties. Wellicht moet de testaanpak of het ontwikkelingsproces worden aangepast.
 3. Rechtvaardiging voor toekomstige investeringen: Uit ervaring weten wij dat medische instellingen geen problemen hebben om de nodige financiële middelen bijeen te krijgen voor innovatieve oplossingen zoals een gegamificeerde simulator. De uitdaging is altijd geweest een rechtvaardiging te vinden voor gamification-projecten. De vernieuwers in de medische wereld die zich in de visie van de gamified simulator kunnen vinden, beginnen meestal klein met een minimaal levensvatbaar product (MVP) of een prototype. Met overtuigende doeltreffendheidsresultaten komen zij gemakkelijk aan interne fondsen om de reikwijdte van het project te vergroten. Doeltreffendheidsresultaten kunnen namelijk ook toegang verschaffen tot externe fondsen.

Wilt u meer weten over gamification voor bedrijven in medische hulpmiddelen? Neem contact op met Tim Laning voor een gratis consult.

tim-laning


Wilt u meer weten over gamification voor bedrijven in medische hulpmiddelen? Neem contact op met Tim Laning voor een gratis consult

Tim Laning

Business developer

Wil je meer weten over de mogelijkheden van serious games? Overleg met ons over wat serious games kunnen doen voor jou.

Divider

Gerelateerde artikelen