Hoe kies je een educatief spel voor onderwijs op afstand?

De wereld wordt verstoord door een pandemie van duizelingwekkende proporties. Het nieuwe Coronavirus, of COVID-19, heeft het leven zoals we dat kennen op wereldniveau ontwricht. Met maatregelen die door regeringen over de hele wereld worden genomen om de verspreiding van het virus in te dammen, zoals social distancing en soms volledige lock-down op nationaal niveau, probeert de mensheid zo productief mogelijk te blijven en zich aan te passen aan onderwijs op afstand binnen de grenzen van de opgelegde beperkingen. Het zou geen verrassing moeten zijn dat technologie één van de belangrijkste troeven is om dat doel te bereiken.

Enkele voorbeelden van hoe technologie ons helpt om productief te blijven en in contact te blijven met elkaar zijn online conferentie- en vergadertoepassingen. Met kantoren die nu grotendeels leeg staan, maakt het kunnen ontmoeten en communiceren met collega’s, partners en klanten het werken vanuit de thuiswerkplek mogelijk. Grendel Games is hierop geen uitzondering. We hebben het geluk dat we al gewend zijn om online te werken, met zoveel van onze klanten die vanuit het buitenland opereren.

Uiteraard is werken niet het enige wat nog moet gebeuren. Nu is het onderwijs meer dan ooit bezig met de overgang naar digitale en online tools om in contact te blijven met studenten en leerlingen, en om ze thuis te onderwijzen. Serious games zijn uiterst krachtig als onderwijsmiddel. Hier is waarom:

 1. Serious games slagen erin om spelers te betrekken door middel van gameplay, waardoor een intrinsieke motivatie ontstaat zodat leerlingen waarschijnlijk blijven leren, zelfs als er geen docent (of ouder) aanwezig is.
 2. Games zijn digitaal van aard, wat het mogelijk maakt om gegevens te verzamelen. Die gegevens kunnen worden gebruikt voor statistieken en geavanceerde analyses, die op hun beurt kunstmatige intelligentie kunnen voeden om leerdoelen en inhoud te creëren die op een individuele basis zijn afgestemd. Online dashboards geven zowel docenten als ouders inzicht in de voortgang van hun leerlingen en kinderen of de onderwijsuitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.
 3. Spelletjes kunnen worden gespeeld op goedkope mobiele apparaten en laptops, en als zodanig zowel thuis als in de onderwijsruimte of zelfs onderweg gespeeld worden.

In combinatie met online vergaderhulpmiddelen en andere communicatieplatforms leveren serious games enorme voordelen op. Maar welke kwaliteiten moet een educatieve game hebben om effectief te zijn? Hier is onze Top 5 lijst met aanwijzingen waar je op moet letten, voor leerkrachten en ouders, maar vooral voor de kinderen!

 • Theorie, methode, praktijk en uitvoering
 • Features, back-end en profielanalyse
 • Real-time feedback, intrinsieke en extrinsieke motivatie
 • Interactie en gebruikersinterfaceontwerp
 • Entertainment value

home-education

Theorie, methode, praktijk en uitvoering

Elke onderwijsmethode is gebaseerd op een theoretisch fundament, dat na academische validatie van zowel de theorie als de methode zorgvuldig in de praktijk wordt gebracht. Bij het selecteren van een educatief spel is het belangrijk om te weten op welke theorie het spel is gebaseerd. En natuurlijk welke resultaten en uitkomsten je kunt verwachten van het onderwijzen, trainen of leren van die specifieke theorie.

Theorieën en methoden kunnen alleen effectief zijn als ze worden gevalideerd. Validatieonderzoek uitgevoerd door academici en onderwijsdeskundigen door middel van bijvoorbeeld RCT’s (randomized controlled trials) kan duidelijk de voordelen van één theorie en het spel of de daarop gebaseerde app laten zien wanneer deze naast andere onderwijsmethoden op basis van dezelfde theorie wordt toegepast. En dan uiteraard in vergelijking met onderwijsmethoden die gebaseerd zijn op andere theorieën.

Tip#1: Probeer bewijs te vinden voor de effectiviteit van een onderwijsmethode ter ondersteuning van uw geselecteerde spel.

Tip #2: Probeer uit te vinden welke studies zijn gedaan om de keuzes van de ontwikkelaar van het spel te ondersteunen.

Theorieën en methoden zijn een belangrijke basis, maar je moet ook kijken naar hoe dit is geïmplementeerd in het ontwerp van de educatieve game. We gaan hier wat dieper op in.

Features, back-end en profielanalyse

Sommige spellen staan op zichzelf, wat betekent dat ze relatief weinig ondersteuning hebben in termen van extra functies buiten het spel. Wat belangrijk is om te weten is wat het spel dat u (als leerkracht of ouder) kiest voor ondersteuning in termen van extra functies (features). Enkele vragen die belangrijk zijn om te stellen zijn:

 • Hoeveel inhoud in termen van speeltijd biedt het spel en hoe lang is het te spelen? Heeft een leraar of ouder een manier om het tempo van de educatie te controleren?
 • Hoe lang is het spel al op de markt? Wordt het ondersteund met releases van extra DLC (downloadbare content)?
 • Is er een profielanalysesysteem dat keuzes maakt en/of content genereert op basis van de prestaties van uw leerlingen of kinderen?
 • Is er een back-end die de resultaten van uw leerlingen of kinderen verzamelt? Waar blinken ze in uit? Wat zijn hun uitdagingen?
 • Wordt de verzamelde data gebruikt om op individueel onderwijsniveau content te genereren?
 • Hoe worden deze gegevens beschermd? Wat is er gedaan om de risico’s van het openbaar worden van deze gegevens te beperken?

Een back-end systeem is niets meer dan een database die gegevens van spelsessies verzamelt en opslaat naar een individueel profiel. Het is een ongelooflijk krachtig instrument. Het kan bijvoorbeeld inzicht genereren dat op afstand toegankelijk is voor docenten op momenten dat het fysieke contact beperkt is door omstandigheden, zoals de recente COVID-19 pandemie. Het creëert ook de mogelijkheid om inhoud te genereren op een individueel onderwijsniveau, iets waar leraren de neiging hebben mee te worstelen in een tijd waarin de toenemende omvang van het klaslokaal het individuele onderwijs en de coachingsessies onder druk zetten.

Games kunnen inhoud hebben die op een chronologische manier zal spelen, wat betekent dat er een vast aantal niveaus zijn die met de hand zijn ontworpen voor leerlingen om door te spelen. Maar sommige vakken, zoals wiskunde, rekenen en algebra, zijn geschikt om inhoud te genereren die specifiek is voor een individuele speler. Dit is zeer gunstig voor de hoeveelheid content die een app levert. Er komt vrijwel geen einde aan het genereren van content, terwijl games met vooraf ontworpen niveaus op den duur zonder content komen te zitten.

distance-learning

Real-time feedback, intrinsieke en extrinsieke motivatie

Het is belangrijk dat een educatief spel erin slaagt om (intrinsiek) te motiveren. Vooral wanneer leerlingen alleen zijn en moeten vertrouwen op andere technologische hulpmiddelen zoals microfoons en webcamera’s om met hun docenten en leeftijdgenoten te kunnen communiceren. Ze zullen er niet (fysiek) bij zijn als een kind of een leerling aan het oefenen is. Dit betekent ook dat ze er niet zullen zijn wanneer een kind of leerling fouten maakt of wanneer hij of zij de leerstof op de juiste manier heeft geleerd of toegepast.

Het is belangrijk dat een kind of leerling (direct) feedback en tips krijgt om zijn of haar prestaties te verbeteren. Normaal gesproken gebeurt dit uiteraard in de klas en op de juiste pedagogische toon. Van een pedagogisch spel of toepassing mag je echter hetzelfde verwachten. Hoe corrigeert een spel een kind of leerling? Slaagt het erin om motivatie bij te brengen? Laat het een kind of leerling zien wat hij of zij fout heeft gedaan? En hoe volgt het spel op als het vaststelt dat een uitdaging niet goed is afgerond?

Een goed ontworpen serious game houdt rekening met al deze zaken en past communicatiestrategieën toe die altijd positief zijn. Het zal nooit iemand bekritiseren voor het maken van fouten, en zal zich in plaats daarvan richten op de positieve aspecten van de prestaties van het kind of de leerling, terwijl het nieuwe uitdagingen aanreikt die passen bij hun persoonlijke doelen. Het is belangrijk dat de opdrachten worden afgestemd op het vaardigheidsniveau van de speler en dat deze opdrachten uitdagingen bieden die op het randje van het vermogen van de speler liggen. Wanneer er nieuwe onderwerpen worden aangeleerd, moeten deze ook correct worden gedoseerd, waarbij zowel de snelheid als de moeilijkheidsgraad van de aangeboden inhoud in balans moeten zijn.

Interactie en ontwerp van de gebruikersinterface

Het is belangrijk om een spel of toepassing te selecteren met een passend ontwerp van de interactie en de gebruikersinterface, afgestemd op een verscheidenheid aan gebruikers: de leerlingen die door het spel moeten navigeren, de ouders en/of het onderwijspersoneel die willen zien wat hun kinderen of leerlingen doen en bereiken.

Dit geldt niet alleen voor het spel zelf, maar ook voor bijvoorbeeld de eerder genoemde back-end of websites die met het spel verbonden zijn. U wilt dat alle gebruikers met gemak kunnen navigeren door de verschillende onderdelen van het programma.

Bij het ontwerp van de interface en de UI moet ook rekening worden gehouden met kinderen met speciale behoeften. Kinderen die bijvoorbeeld problemen hebben met zowel wiskunde als taal zouden niet met beide uitdagingen tegelijk geconfronteerd moeten worden. Een goed interfaceontwerp is vrij van visuele rommel en duidelijk in de weergave van de gewenste interactie van de speler. Er zouden ook toegankelijkheidsopties moeten zijn voor die kinderen of leerlingen die leermoeilijkheden of uitdagingen hebben.

Tot slot, als u een IT-afdeling op uw school heeft, zult u waarschijnlijk de installatie van de applicatie met hen bespreken. Voor sommige spellen kan een (periodieke) verbinding met het internet nodig zijn, wat potentiële veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Sommige scholen werken uitsluitend met een bepaald computerplatform zoals Google Chrome. De minimale systeemaanbevelingen van de ontwikkelaar zijn meestal een goede richtlijn om te zien of het spel of de applicatie voldoet aan alle technische eisen die uw huis- of schoolomgeving stelt.

Tip#3: Voordat u zich abonneert op een spel of een spelgerelateerde dienst, moet u ervoor zorgen dat alle belanghebbenden tevreden zijn met het UX- en UI-ontwerp van de applicatie. Vraag hen of alles duidelijk is en of ze er wel of niet mee kunnen werken.

Tip #4: Zorg ervoor dat uw infrastructuur compatibel is met de minimale vereisten van de applicatie. Als u niet zeker bent, vraag dan uw IT-afdeling om hulp. Als je een ouder bent en het is onduidelijk of het spel of de applicatie goed zal presteren op je tablet, telefoon of computer, neem dan contact op met de ontwikkelaar en vraag het hen. In sommige gevallen kan er een “light” of “demo versie” beschikbaar zijn die het mogelijk maakt om eerst even te proberen.

 

Wil je meer leren over serious games en wat je hiermee kunt bereiken?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en blijf je jezelf ontwikkelen.

Inschrijven!

 

Entertainment value

Het belangrijkste in een serious game voor educatieve doeleinden is echter, naast de educatieve waarde, entertainment en productie waarde. De meeste serious games missen de visuele aantrekkingskracht en het spelontwerp van hun entertainment tegenhangers. De verschillen zijn gemakkelijk te herkennen aan de doelgroep, en zullen te zien zijn in de hoeveelheid tijd die zij besteden aan de applicatie of de game. Dit heeft op zijn beurt weer invloed op de effectiviteit van de game. Hoe meer tijd spelers doorbrengen met en betrokken zijn bij de educatieve inhoud, hoe meer ze zullen leren. Het is om deze reden dat het spelmechanisme en de dynamiek (spelregels en -kenmerken) zoveel mogelijk lijken op de games die ze kennen en liefhebben, zonder dat dit ten koste gaat van de doelen en doelstellingen van het educatieve spel. Als uw kind of leerling het spel onaantrekkelijk vindt, zal hij of zij het snel wegzetten ten gunste van andere spellen. Enkele snelle manieren om vast te stellen of het educatieve spel dat u overweegt te gebruiken wel of niet geschikt is:

Grafisch en audio ontwerp

ziet het spel er esthetisch gezien goed uit? Zijn de personages goed geanimeerd? Is de spelwereld “rijk” in termen van objecten waarmee spelers kunnen communiceren? Zijn er voldoende “secundaire” animaties in het spel om de wereld levendig te laten voelen, zoals geanimeerde achtergronden en feestelijke confetti wanneer de klusjes met succes worden geklaard? Vergelijk het educatieve spel met enkele andere spellen die uw kind of leerling speelt, en wees niet bang om hen om advies te vragen. De kans is immers groot dat ze beter geschikt zijn om u advies te geven over dit onderwerp dan andere volwassenen. Maar zorg er wel voor dat dit niet het enige criterium is waarop u uw keuze kunt baseren. Het oude adagio “beoordeel een boek niet aan de hand van de kaft” klinkt nog steeds tot op zekere hoogte waarheidsgetrouw. Audio is ook belangrijk. Is er een goede soundtrack die niet te lang blijft hangen? Kan de soundtrack worden uitgeschakeld? Zijn de geluidseffecten passend bij het thema van het spel? Is er een gesproken verhaal in het spel, en zo ja, welke talen worden ondersteund?

Gameplay

dat een spel educatief van aard is, hoeft niet te betekenen dat het spel slechts een interactieve replicatie van het onderwerp is. Gameontwerpers beschikken over grote creativiteit en technologisch vernuft om wat leerlingen als saaie educatieve leerstof beschouwen, om te zetten in boeiende en meeslepende gameplay. Als voorbeeld: Grendel Games’ eigen laparoscopietrainingsspel “Underground” nam de vijf basistrainingsdoelen voor laparoscopie en veranderde het in een spannend puzzelavontuur voor het Nintendo Wii U Entertainment System. Door een analogie te maken met de trainingsdoelen in spelverhalen en -omgevingen en vervolgens de besturing van laparoscopische instrumenten direct te vertalen naar de besturingstechniek van het spel, kon eenvoudig kennis worden gemaakt met de educatieve doelstellingen.

Tenslotte

We hopen dat dit artikel u enkele aanwijzingen heeft gegeven over wat u moet zoeken in een serious game, een educatief spel of een toepassing voor onderwijs op afstand. We hopen ook dat u een game vindt die uzelf en uw kind(eren) of uw leerling(en) helpt.

Bij Grendel Games voegen we graag de daad bij het woord. Ons educatief en wiskundetrainingsspel “Garfield’s Count Me In” sluit aan bij de eerder genoemde lessen. Vanwege COVID hebben we dit spel, samen met onze partners en uitgever, tijdelijk gratis beschikbaar gesteld in de Google Play store en Apple App Store. Wij nodigen u van harte uit om het uit te proberen.

Er zijn nog veel meer dingen die u kunt uitproberen als u op zoek bent naar een serieus of educatief spel om te helpen bij het doen van thuisonderwijs of onderwijs op afstand. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om AR te gebruiken in het onderwijs, en hoe zit het met de mogelijkheden van VR?

tim-laningAls u suggesties heeft horen wij bij Grendel Games graag wat u ervan vindt. Neem contact op met Tim Laning voor een vrijblijvend gesprek om te sparren over mogelijke oplossingen voor jouw specifieke idee of vraagstuk:

Deel deze post op:
TwitterLinkedInFacebook